• Prano Domšaičio galerijos eksponatai

    Prano Domšaičio galerijos eksponatai

    Pranas Domšaitis, kilęs iš Mažosios Lietuvos, Karaliaučiaus meno akademijos auklėtinis, po Pirmojo pasaulinio karo išgarsėjo Vokietijoje, po Antrojo – sulaukė pripažinimo Pietų Afrikoje.
    Prano Domšaičio galerija, Lietuvos dailės muziejaus padalinys Klaipėdoje, atidaryta 1973 metais. Ji buvo įkurta keturiuose į vieną kompleksą sujungtuose XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios pastatuose. Nuo 2001 metų galerijoje veikia nuolatinė tapytojo ekspresionisto Prano Domšaičio kūrinių ekspozicija: 665 dailininko kūrinius Lietuvai padovanojo Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiantis Lietuvių fondas. Taip pat čia eksponuojamos lietuvių išeivijos dailininkų – tapytojo marinisto Česlovo Janušo ir skulptoriaus Vytauto Kašubos – kūrybos ilgalaikės parodas.