Kolekcijų skaitmeninimas ir Limis sistemos pildymas 2016 metais

LIMIS sistema yra nuolat atnaujinama ir pildoma duomenimis apie Lietuvos dailės muziejuje (LDM) saugomus eksponatus, muziejaus archyve, bibliotekoje saugomas vertybes. Muziejaus darbuotojai taip pat peržiūri, aktualia informacija, skaitmeniniais vaizdais papildo, viešina sklaidai skirtus duomenis tų eksponatų, kurie jau yra sistemoje.

2016 metais LIMIS sistemoje aprašyta daugiau kaip 16 700 LDM kultūros paveldo objektų. Iš jų eksponatų – daugiau kaip 5 400, archyvo vertybių – daugiau kaip 10 700, fototekos, audiotekos, videotekos vertybių – daugiau kaip 490 vnt.

Virš 7 800 kultūros paveldo objektų aprašų buvo susieta su skaitmeninėmis bylomis, paviešinti sklaidai skirti duomenys apie daugiau kaip 13 000 muziejaus kultūros paveldo objektų.

Sklaidai skirti duomenys yra viešinami LIMIS portale (www.limis.lt) ir  teikiami į Europos kultūros paveldo portalą „Europeana" (www.europeana.eu) bei į nacionalinį kultūros paveldo portalą „ePaveldas" (www.epaveldas.lt).

LDM filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Skaitmeninimo skyriuje 2016 m. nufotografuota ir nuskenuota daugiau kaip 7 800 eksponatų iš LDM rinkinių. 350 muziejaus eksponatų nufotografuota ir nuskenuota pakartotinai, po eksponatų restauravimo ir siekiant turėti geresnės kokybės eksponatų skaitmeninius vaizdus.

Gausiai papildyti ir archyvo bei bibliotekos objektų skaitmeniniai vaizdai: nuskenuota daugiau kaip 17 800 archyvo dokumentų (ar dokumentų puslapių), 74 bibliotekos objektų puslapiai.

Skaitmeniniai vaizdai vėliau naudojami leidžiant parodų katalogus bei publikuojami LIMIS viešojoje prieigoje, kai tai daryti leidžia autorių turtinės teisės.

LDM eksponatai Limis sistemoje:

LDM archyvo vertybės Limis sistemoje:

LDM fototekos, videotekos ir audiotekos vertybės Limis sistemoje:

 

LM ISC LIMIS informacija