Virtuali paroda „Romas Viesulas: de profundis“

Lietuvių išeivijos dailininkas Romas Viesulas (1918–1986) savo kūriniuose modernia forma išreiškė pokario kartos dramatinę patirtį. Jis yra sakęs, kad jo kūrybos centre „buvo ir tebeliko žmogus su savo problemomis, sielvartu ir konfliktais". Žmogiškojo praradimo tema driekiasi per visą dailininko kūrybą.

Viesulas sulaukė plataus pripažinimo ir tarptautiniu mastu išgarsėjo kaip litografijos meistras. Jį žavėjo šios technikos spontaniškumas, minkšti subtilūs pustoniai bei sodrūs aksominio juodumo tonai, piešinio laisvė ir galimybė perteikti plonyčių, tirpstančių linijų virpėjimą. Ekspresyvią ir spontanišką laisvų potėpių manierą, tapybiškos spalvotos litografijos paieškas Viesulo kūriniuose keitė santūri minimalistinė raiška ir eksperimentiniai menų sintezės atradimai. Didelis litografijos entuziastas, jis prisidėjo prie šios technikos populiarinimo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jo ir kolegų pastangomis iki šiol klesti garsi Tamarindo litografinių dirbtuvių bazė, suteikianti galimybę kasmet po kelis mėnesius nemokamai praktikuotis ir kurti gabiems šioje srityje dirbantiems menininkams. Populiarindamas litografijos techniką, Viesulas daug nuveikė dėstydamas: nuo 1960 m. jis dirbo Templo universiteto Tyler  meno mokyklos Filadelfijoje instruktoriumi; 1961 m. tapo dėstytoju, vėliau – profesoriumi, Grafikos skyriaus vedėju. Dailininkas ne kartą buvo siunčiamas į Italiją, su pertraukomis dėstė mokyklos filiale Romoje, o 1985 m. buvo paskirtas šios meninės institucijos direktoriumi ir vadovavo jai iki pat mirties. Viesulas, plačių interesų menininkas, bendradarbiavo Amerikos lietuvių spaudoje, daug rašė lietuvių dailės klausimais, skaitė paskaitas. Pats parašė poetines įžangas savo grafikos ciklams „Toro Desconocido" (1960) ir „Smūgis" (1963), parengė monografiją apie Dailės ir amatų mokyklos grafikos mokytoją Freiburge Telesforą Valių, rašė apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Adomą Galdiką, aktyviai domėjosi įvairiais meno gyvenimo klausimais. 1984 m. laimėjo Vatikano paskelbto Šv. Kazimiero pašto ženklo konkursą. Dailininkas surengė per 50 asmeninių kūrybos parodų, dalyvavo daugybėje bendrų ir grupinių parodų JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Japonijoje, Čilėje, Australijoje, Meksikoje, Kanadoje. Ypatingu pripažinimu ir dailininko kūrybos įvertinimu reikia laikyti faktą, kad 1970 m. Italijoje, 35-osios tarptautinės Venecijos meno bienalės metu, Viesului buvo suteikta garbė atstovauti JAV menininkams, pristatant asmeninę parodą, kuri buvo atidaryta reprezentaciniame JAV meno paviljone.

Viesulo kūrinių turi daugiau kaip 40 užsienio šalių muziejų, galerijų ir bibliotekų: Modernaus meno ir Metropoliteno muziejai Niujorke, Vašingtono nacionalinė meno galerija, San Francisko dailiųjų menų muziejus, Siatlo dailės muziejus (JAV), Walkerio meno centras Mineapolyje (Minesota, JAV), Modernaus meno muziejus Kamakuroje (Japonija), Vatikano muziejus, Nacionalinė biblioteka Paryžiuje, Krokuvos nacionalinis muziejus ir dar daugelis kitų.

Nuo pirmųjų menininko parodų emigracijoje jo kūrybą, kiekvieną parodinį įvykį ir apdovanojimą lydėjo gausi informacija Amerikos lietuvių periodikoje. Lietuvoje Viesulo kūryba gerai žinoma akademiniuose ir meno sluoksniuose, bet platesnei visuomenei vis dar menkai pažįstama. Nuosekliai menininko kūrybą tyrinėjo Ingrida Korsakaitė: nemažai tekstų paskelbė kultūrinėje spaudoje, išsamią medžiagą ir savo įžvalgas sudėjo į knygą „Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo". Daugiau platesnių tyrimų nebuvo, pasirodė tik keletas apžvalginių dailininko parodų Vilniuje (1996, 2006) katalogų ir nedidelių publikacijų periodinėje spaudoje.

Pirmieji Viesulo kūrybos originalai, pasiekę Lietuvos muziejus ir institucijas, buvo „Dainų" ciklas (1959), kurį Juozas Keliuotis 1963 m. perdavė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai. Tuomet, matyt, prisibijant aštraus ir patriotiško įžanginio žodžio, poeto Henriko Nagio tekstas buvo išimtas. Tik daug vėliau, 1994-aisiais, jau atkurtos Nepriklausomybės metais, Korsakaitės rūpesčiu pats poetas atsiuntė trūkstamą įvadą bibliotekai. 1972 m. dailininkas Rimtautas Gibavičius Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinetui perdavė du Viesulo kūrinius. Dar po kelerių metų, 1978-aisiais, Lietuvos dailės muziejų pasiekė paties Viesulo dovanotas ciklas „Raudos" (1971-1972). Menininko bičiulystė ir susirašinėjimas su VU bibliotekos vadovu Jurgiu Tornau paskatino Viesulą universitetui įteikti didelę dovaną: 1979–1980 m. Viesulas nusiuntė tris litografijų ir reljefų aplankus bei keliolika paskirų atspaudų. Dailininkui mirus, suprasdama išskirtinę jo kūrybos reikšmę Lietuvai, 1998 m. 62 eksponatus (tarp jų ciklus „Toro Desconocido", „Smūgis" ir „Pervaža" (1970) šeimos vardu Lietuvos dailės muziejui padovanojo menininko našlė Jūra Viesulienė. Jos dėka 2017–2018 m. muziejaus išeivijos grafikos rinkinys buvo papildytas 52 Viesulo kūriniais. Tai litografijų bei reljefų ciklai „Dainos", „Pastabos apie vaizdą ir garsą" (1964–1965), „R–30. Nereikalingi daiktai" (1979) bei keli didelio formato estampai, tarp kurių – triptikas „Jonkersas" (1971), iki šiol neeksponuotas Lietuvoje. 2018 m. dailininko šeimos rūpesčiu į muziejų perduotas dar pluoštas Viesulo piešinių, eskizų bei Vatikano pašto ženklo projektų. Šios dovanos Lietuvos dailės muziejuje padėjo sukaupti didžiausią dailininko kūrybos rinkinį (146 eksponatus). Gana didelė, įvairius Viesulo kūrybos periodus atspindinti kolekcija yra saugoma Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos Grafikos kabinete. Vertingais menininko kūriniais gali didžiuotis Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus Kaune. Negausūs, bet itin svarbūs dailininko ankstyvosios kūrybos pavyzdžiai saugomi Antano Mončio namuose-muziejuje Palangoje ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose, vėlyvosios kūrybos pavyzdžių turi Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija Marijampolėje.

Ištrauka iš Reginos Urbonienės teksto „Romas Viesulas: de profundis", leidinyje Romas Viesulas (1918–1986). Grafika. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius, 2018.

Kviečiame susipažinti su LIMIS sistemoje sukauptu Romo Viesulo kūrybiniu palikimu.

Žiūrėti parodą.