Detali paieška

 

 •      

  Džonas Batistas Džeksonas (~1701–~1780)

 •      

  Frensis Džuksas (~1745–1812)

 •      

  Irena Dalia Griežė (1931-12-05–2017-08-02)

 •      

  Stefanija Jablonskienė (g. ~1876)

 •      

  Genovaitė Jacėnaitė (1933-06-01–2016-07-21)

 •      

  Bronė Jacevičiūtė (1919-02-01–2013-07-03)

 •      

  Karolis Jackus (1909–1997)

 •      

  Louis-Julien Jacottet (1806–1880)

 •      

  Kazimieras Jagminas

 •      

  Zofija Jakaitė (1913–?)

 •      

  B. Jakaitienė

 •      

  Gražina Jakavičiūtė-Šaltenienė (1907-01-28–1995-01-02)

 •      

  Rapolas Jakimavičius (1893-10-20–1961-02-19)

 •      

  Ivanas Jakovlevas

 •      

  Vasilijus Jakovlevas (1893–1953)

 •      

  Marija Jakovonienė

 •      

  Feliksas Jakubauskas (1949-10-14–2008-10-17)

 •      

  Pavel Jakušev (1914–2002)

 •      

  Elena Jakutytė (1911-11-28–1999-03-09)

 •      

  Jonas Jaloveckis (1817–1885)

 •      

  Bronisław Jamontt (1886-08-05–1957-02-04)

 •      

  Jurgis Janavičius (1926-06-27–2012-04-08)

 •      

  Angelė Jančaitytė-Bilevičienė (1930-04-08–2013-01-21)

 •      

  Tadas Jančevskis

 •      

  Stanislovas Jančiukas (1937-11-05–2006-10-08)

 •      

  Rimvidas Jankauskas (1957-12-07–1993-10-07)

 •      

  Vladas Jankauskas (1923-03-01–1983-02-04)

 •      

  Aldona Jankauskienė (1930-04-20–2003-01-21)

 •      

  Antanina Jankauskienė (?–1918)

 •      

  Ona Jankauskienė

 •      

  Stanislovas Jankevičius

 •      

  Vladimir Jankilevskij (1938–2018)

 •      

  Juozas Jankus (1912-03-04–1999-11-05)

 •      

  Linas Julijonas Jankus (1946-06-29–2014-07-13)

 •      

  Birutė Janonytė-Kasperavičienė (1941-05-10–2016-02-20)

 •      

  Liudomiras Antonis Janovskis (1862-12-01–1939 spalio mėn.)

 •      

  Juzė Janukevičienė

 •      

  Pranė Janulevičienė (1925-10-23–2000-11-11)

 •      

  Vytautas Janulionis (1958-02-28–2010-05-01)

 •      

  Alfonsas Janulis (1909-10-01–2008-06-09)

 •      

  Jonas Janulis (1888-12-21–1973-02-24)

 •      

  Zigmas Janušaitis (1926–2003)

 •      

  Česlovas Janušas (1907-07-18–1993-10-30)

 •      

  Marcelinas Januševičius (1806–1859)

 •      

  Ona Januškevičiūtė

 •      

  Barbora Jaraitė (1886–?)

 •      

  Bernard Jardel (1932–1984)

 •      

  Sigitas Jarmalavičius (1940-09-23–2003-03-09)

 •      

  Stanislovas Jarockis (1879–1944-10-13)

 •      

  Vladislovas Jarockis (1879-06-06–1965-02-07)

 •      

  Marian Jakub Ignacy Jaroczyński (1819-08-02–1901-01-14)

 •      

  Antanas Jaroševičius (1870-07-22–1956-06-17)

 •      

  Pranas Jasevičius (1873–1930)

 •      

  Anelė Jasinskienė

 •      

  Feliks Stanisław Jasiński (1862–1901)

 •      

  Stefanija Jasiulaitienė (1895–1969)

 •      

  Johanas Hermanas Viktoras Jasperas (1848-03-30–1931-10-10)

 •      

  Wojciech Jastrzębowski (1884–1963)

 •      

  Dominykas Jasūdis (?–1924)

 •      

  Giedrė Konstancija Jasudytė (1935-10-12–2008-07-16)

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3