J. Chilkovas

Išsami biografija

Rusų dailininkas, tapytojas, XIX a. pabaiga.

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).