Antosė Čiužienė

Išsami biografija

Audėja, XIX a. II p., žinoma, kad gyveno Daugų vls., Alytaus apskr.

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 02 13).