Marija Arbačiauskienė

Išsami biografija

Audėja (XIX a. pab.).
Žinoma, kad yra gyvenusi Būdos k., Daugų vls., Alytaus apskrityje.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema (RIS).