Uršulė Cicėnaitė

Išsami biografija

Audėja. Gyveno Pempiškės k., Daugėliškio ap., Švenčionių apskrityje.