Juozas Baltušis

Išsami biografija

Dievdirbys, XIX a. II p.–XX a. I p. Žinoma, kad gyveno Buivėnų k., Pandėlio vls., Rokiškio apskr.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 03 25).