S. Glaceris

Išsami biografija

Akvarelininkas, XIX a. II p.–XX a. I p.
XX a. pr. gyveno Vilniuje. Dalyvavo Vilniaus dailės draugijos veikloje, piešė karikatūras draugijos rankraštiniam humoristiniam žurnalui „Субботник художников“ būdinga to meto vokiečių karikatūroms maniera.

1913 ir 1914 m. dalyvavo Vilniaus dailės draugijos pavasarinėse parodose, eksponavo akvareles.

Kultūrinė terpė

Žydų, lietuvių.

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 21).