Sergejus Gračiovas

Vardas Sergejus
Pavardė Gračiovas
Profesija tapytojas
Gimimo data 1922-09-02

Išsami biografija

Tapytojas. Gimė 1922 m. rugsėjo 2 d. Mostoviko k. (Ivanovo sr., Rusija), mirė 1993 m. vasario 5 d. Vilniuje.

1937–1941 m. mokėsi miniatiūrų tapybos Palecho mokykloje, 1941–1942 m. – Ivanovo dailės mokykloje.

1942–1945 m. sovietų armijos leitenantas.

1946–1951 m. studijavo tapybą LSSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija), 1951–1957 dėstė šio instituto Tapybos katedroje.

Nuo 1954 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 1952 m. dalyvavo parodose Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Japonijoje. Surengė asmeninių parodų: 1967, 1973, 1983 m. Vilniuje; 1965 m. Klaipėdoje. Pomirtinės retrospektyvinės parodos surengtos 2003 m. Vilniuje ir Šiauliuose, 2013 m. Vilniuje.

Kūryboje pastebima jo mokytojo Vytauto Mackevičiaus įtaka, Cezanne‘o tapybos tradicija, galima rasti sąsajų su Alfonso Motiejūno bei ankstyvąja Augustino Savicko tapybos raiška.

6 deš. Lietuvos ir Rusijos kultūros ministerijų užsakymu tapė teminius paveikslus. To meto paveiksluose dominavo karo, ir karių kasdienybės temos („Klaipėdos išvadavimas“, 1954; „Po pratybų“, 1960; „Šventės išvakarėse“, 1961). 7-8 deš. tapyba modernesnės raiškos, lakoniška, ryškaus kolorito („Taikos sargyboje“, 1967; „Areodromas“, 1973; „Naktiniai bombardavimai“, 1978). 1964–1965 m. plaukiodamas sovietų žvejybos laivu nutapė marinistinių peizažų („Biskajos įlankoje“),  Dakaro (Šiaurės Afrika) etiudų („Saulė virš Dakaro“), natiurmortų („Ryklys ir jūros karosai“). Jūros, jos pakrančių peizažus tapė ir vėliau („Nida. Dižioji kopa“, 1980; „Audringa Baltija“, 1987). Taip pat sukūrė portretų, plakatų, knygų iliustracijų, piešinių laikraščiams ir žurnalams.

Įvertinimas:

1982 m. LSSR nusipelnęs meno veikėjas;

1982 m. apdovanotas „Švyturio“ žurnalo premija už piešinius ir plakatus.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje („Klaipėdos išvadavimas“, 1945–1954; „Ryžių rinkėjai. Kinija“, 1960; „Jūros pasienyje“, 1965; „Žvejų kaimelis“, 1982 ir kt.), Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Vlastybinėje Tretjekovo galerijoje Maskvoje (Rusija).

Kultūrinė terpė

Lietuvių, rusų.

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai Apdovanotas „Švyturio“ žurnalo premija už piešinius ir plakatus.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.