Kajetonas Grigalauskas

Vardas Kajetonas
Pavardė Grigalauskas
Profesija raižytojas

Išsami biografija

Savamokslis liaudies raižytojas. Gimė Bardžių-Medsėdžių kaime, Salantų vls., Kretingos apskr., mirė ten pat apie 1880 m. Kūrė paveikslus, drožė skulptūras, kurias pardavinėdavo žmonėms važinėdamas po apylinkes. Paveikslus pardavinėdavo po dvi grivinas, mažesnius – pigiau.

Yra žinomi trys jo raižiniai: „Nukryžiuotasis“, „Marija su rožančiumi“, „Skausmingoji Dievo Motina“.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 22)