Ona Januškevičiūtė

Išsami biografija

Audėja, XX a. I p.

Žinoma, kad yra gyvenusi Buteliūnų k., Šventežerio vls., Seinų apskr.

 

Parengta pagal IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 27).