Pranas Jasevičius

Vardas Pranas
Pavardė Jasevičius
Profesija tapytojas, piešėjas
Gimimo data 1873 m.

Išsami biografija

Piešėjas, tapytojas. Gimė 1873 m. gruodžio 15 d. Lepelio paviete (Vitebsko gub.), mirė 1930 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje.
Baigė Vitebsko gimnaziją. 1897–1903 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje. Po jos baigimo apsigyveno Vilniuje.
Tapė portretus, peizažus, religinius paveikslus, gėlių studijas.

 

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Franciszek Jasiewicz

Kultūrinė terpė

Lietuvių, lenkų.

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 27).

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 03 27).