Kazimieras Zokas

Išsami biografija

Medžio drožėjas, XX a. I p. Manoma, kad gyveno Graužėnų k., Veliuonos vls., Kauno apskr.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 03 26).