Motiejus Karazija

Išsami biografija

Dievdirbys, XIX a. II p. Žinoma, kad gyveno Miliūnų k., Kupiškio vls., Panevėžio apskr.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 04 24).