Marija Kazlauskienė

Išsami biografija

Audėja, XX a. I pusė. Žinoma, kad gyveno Salos k., Daugų apyl., Daugų r.