Pranas Orintas

Išsami biografija

Medžio drožėjas, XX a. I p. Žinoma, kad gyveno Sutkų k., Paežerėlių vls., Šakių apskr.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 03 28).