Anilevičius

Pavardė Anilevičius
Profesija medžio drožėjas

Išsami biografija

Liaudies meistras, dievdirbys, XX a. I pusė.

Žinoma, kad buvo labai pamaldus, žemės neturėjo, gyveno Kabaldos vs., Krekenavos vls., Panevėžio apskrityje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema (RIS).