Ramoška

Išsami biografija

Medžio drožėjas, XIX a. II p.–XX a. I p. Žinoma, kad gyveno Paditvio k., Lydos apskr., Vilniaus gub.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 04 02).