A. J. Lipkevičienė

Išsami biografija

Audėja, XX a. vid., žinoma, kad 1946 m. gyveno Kvedariškių k., Stakliškių vls., Alytaus apskrityje.