Jonas Nikodemas Lopacinskis

Vardas Jonas Nikodemas
Pavardė Lopacinskis
Vardas originalo kalba Jan Nikodem
Pavardė originalo kalba Lopacinski
Profesija raižytojas
Gimimo data 1747 m.

Išsami biografija

Raižytojas mėgėjas. Minsko, Mscislavo seniūnas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo tribunolo vicemaršalas (nuo 1778), meno mecenatas ir kolekcininkas.

Tėvai – Mikalojus Tadas ir Barbora Kopciūtė. Buvo vedęs Eleną Oginskytę, vėliau Juozapotą Oginskytę. Mokėsi Vilniaus pijorų kolegijoje, nuo 1758 m. – jėzuitų kolegijoje Varšuvoje. Kūrė piešinius Vilniaus Šv. Dvasios brolijos spaustuvei. Daugiausia sukūrė vario raižinių. Išraižė tėvo, motinos, abiejų žmonų, dėdės vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio portretus, raižė religinius paveikslėlius, iliustracijas elementoriams. Išraižė dviejų monumentų projektus ir religinio siužeto kompozicijas „Kristus su kryžiumi“ bei „Šventieji“. Kūrybai būdinga klasicistinės išraiškos priemonės ir puošybos elementai – laurų vainikai, antikinės architektūros motyvai. Kai kuriose kompozicijose esama barokinės raiškos reliktų.

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Jonas Lopacinskis

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, t. 1: XVI–XVIII a.