Jonas Rimkevičius

Išsami biografija

Baltininkų dvaro administratorius.