Eduardas Bonifas Paulavičius

Vardas Eduardas Bonifacas
Pavardė Paulavičius
Profesija tapytojas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1825 m.

Išsami biografija

Tapytojas. Gimė 1825 m. Turgeliuose, prie Vilniaus, mirė 1909 m. Lenkijoje.
Mokėsi Slanimo, Žyrovičių mokyklose, baigė Slucko gimnaziją, studijavo Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje.
Tapybos pradmenis gavo Vilniuje, privačioje Kanuto Rusecko dirbtuvėje. Vėliau studijavo Peterburgo Dailės akademijoje, kur 1859 m. jam buvo pripažintos piešimo mokytojo teisės. Studijas gilino Romoje ir Paryžiuje.
Ir Vilniuje, ir Peterburge aktyviai dalyvavo patriotiniame judėjime, artimai bendravo su Z. Sierakausku. Už dalyvavimą 1863 m. sukilime buvo ištremtas, po amnestijos gyveno Lvove, dirbo vietos muziejuje konservatoriumi, keliavo po Italiją, Prancūziją.
Tapė daugiausia portretus.

Parašė straipsnių dailės klausimais, išleido atsiminimų knygą.
Lietuvos dailės muziejuje saugomi darbai: „Autoportretas“ (1853), Liudviko Petravičiaus portretas (1844).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Edvardas Bonifacas Paulavičius

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
Lietuvos dailės muziejaus Dailininkų duomenų bazė, http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Paieska.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).