Ada Peldavičiūtė-Montvydienė

Vardas Ada
Pavardė Peldavičiūtė-Montvydienė
Mergautinė pavardė Peldavičiūtė
Profesija tapytojas
Gimimo data 1911 m.

Išsami biografija

Dailininkė, tapytoja. Gimė 1911 m. Ketūnuose (Šiaulių r.), mirė 1967 m. Niujorke.
1934 m. baigė Kauno meno mokyklą, kur studijavo pas Antaną Žmuidzinavičių ir Petrą Kalpoką. Tęsė studijas Florencijos meno mokykloje pas vieną žymiausių to laiko italų dailininkų Felicitas Carena.
Grįžusi į Lietuvą dailininkė dalyvavo grupinėse parodose ir buvo gerai įvertinta įtakingų anuometinių meno kritikų Mikalojaus Vorobjovo ir Justino Vienožinskio.
1944 m. A. Peldavičiūtė pasitraukė iš Lietuvos ir apsigyveno Austrijoje, dalyvavo parodose Insbruke ir kt. 1949 m. apsigyveno Niujorke, dirbo tapybos srityje.
Dailininkė nutapė portretų, figūrinių kompozicijų, sukūrė grafikos darbų.
Lietuvos dailės muziejuje saugomi dailininkės sukurti Telesforo Valiaus portretas (1943), „Mergytės galvutė“ (1951). Antano Žmuidzinavičiaus memorialiniame muziejuje Kaune eksponuojamas 1939 m. A. Peldavičiūtės nutapytas portretas, prieškario metais buvęs Žmuidzinavičių namų salono erdvės akcentu.
1981 m. buvo surengta pomirtinė dailininkės 44 darbų paroda Niujorke, Kultūros Židinio salėje.
Nemaža A. Peldavičiūtės dailės darbų kolekcija (36 darbai) saugoma Lemonto lietuvių dailės muziejuje išeivijos Lietuvos fondo pavedimu.

 

 

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus dailininkų duomenų bazė, http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/DbAsp/Paieska_dail_sar.asp?raide=P (žiūrėta 2012 05 07).

Lietuvos išeivijos dailės fondas, http://www.iseivijosdaile.lt/dailininkai/peldaviciute/ (žiūrėta 2012 05 07).