Pileckienė

Išsami biografija

Audėja, XX a. I p.
Žinoma, kad yra gyvenusi Kirtiliškės k., Šventežerio vls., Seinų apskr.

 

 

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 05 09).