Kaduškevičius

Pavardė Kaduškevičius
Profesija pynėjas
Gimimo data XIX a. vid.

Išsami biografija

Pynėjas, gyvenęs Rolių k., Krosnos vls., Marijampolės aps. (pagal 1923 m. surašymo duomenis).