Jonas Vaitys

Vardas Jonas
Pavardė Vaitys
Profesija tapytojas, pedagogas
Gimimo data 1903-10-06

Išsami biografija

Tapytojas. Gimė 1903 m. spalio 6 d. Kaune, mirė 1963 m. rugpjūčio 21 d. ten pat.

Per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su tėvais patraukė į Rusiją, mokėsi Briansko gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1922 m. išlaikė konkursinius egzaminus į Justino Vienožinskio įsteigtus Piešimo kursus, kurie netrukus buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Čia jam tapybą dėstė J. Vienožinskis ir Adomas Varnas. Kadangi 1928 m., kai jis baigė Kauno meno mokyklą, pastaroji neturėjo aukštosios mokyklos statuso, tų pačių metų lapkritį J. Vaitys eksternu įgijo diplomą Vilniaus dailės akademijoje. Iškart po to išvažiavo mokytojauti į Panevėžį, 1940 m. buvo perkeltas į Kauno VI gimnaziją, o 1945 m. sausio 1 d. paskirtas eiti Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams pareigas, o 1947 m., atleidus Liudviką Strolį iš direktoriaus pareigų, tapo instituto direktoriumi. 1951 m. iš direktoriaus pareigų pašalintas, bet A. Janulis, kuris tuo metu buvo paskirtas Kauno politechnikos instituto Grafinių darbų ir piešimo katedros vedėju, priėmė J. Vaitį, puikų pedagogą, į savo katedrą.
Dailės parodose dalyvavo nuo 1929 m.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 08 17).

Meno rinkos agentūra, http://www.menorinka.lt/biography.php?cid=467 (žiūrėta 2012 08 17).