Vincentas Charlinskis

Vardas Vincentas
Pavardė Charlinskis
Vardas originalo kalba Wincentius
Pavardė originalo kalba Charlinski
Profesija vienuolis, tapytojas

Išsami biografija

Vienuolis kartūzas, archyviniuose dokumentuose minimas antrojoje XVIII a. pusėje.

Tapybos mokėsi Italijoje. XVIII a. 7–8 deš. gyveno ir kūrė Berezos (dab. Baltarusija) kartūzų vienuolyne. Šio vienuolyno 1830 m. inventoriuje rašoma, kad jau tuo metu miręs broliukas Vincentas Charlinskis bažnyčiai yra nutapęs 11 altorinių paveikslų: „Šv. Marija Magdalietė“, „Šv. Teklė“, „Šv. Antanas“, „Pal. Mikalojus Albergulas“, „Šv. Juozapas“, „Šv. Dovydas Karalius“, „Šv. Barbora“, „Pal. Beatričė“, „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“, „Šv. Jonas Krikštytojas“, „Šv. Kazimieras“. Šių kūrinių likimas nežinomas.

Lenkų tyrinėtojai mini du tapytojo darbus („Šv. Antanas Paduvietis“, „Šv. Barbora“), 1850 m. buvusius Jundzilos nuosavybe Varšuvoje. Abu darbai signuoti: „1762 d. 24 Mart. Pincx. Fr. Vincenti Charliński“. Vienuolių prievardis „Fr.“ (tėvas) klaidingai suprastas kaip vardo Franciszek trumpinys, todėl „Lenkų dailininkų žodyne“ (Słownik artystów polskich…) jis vadinamas Charliński Franciszek Wincenty.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema (RIS).