Liucija Balzukevičiūtė

Vardas Liucija
Pavardė Balzukevičiūtė
Profesija tapytojas
Gimimo data 1887 m.

Išsami biografija

Tapytoja. Gimė 1887 m. Vilniuje, mirė 1976 m. ten pat.

Skulptoriaus Boleslovo ir tapytojo Juozapo Balzukevičių sesuo.

Apie 1902–1906 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, vėliau talkino broliui Juozapui, koreguodama jo mokinių piešinius. 1910 m. gyveno Paryžiuje, mokėsi privačioje Olgos Boznanskos dailės mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metais su Ferdinandu Ruščicu mėgino įsteigti dailininkų sambūrį „Vilniaus cechas“.

Tapė architektūrinius peizažus, portretus, restauravo bažnytinius paveikslus. 1911, 1913, 1914 m. dalyvavo Vilniaus dailės draugijos pavasarinėse parodose.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Łucja Balzukiewicz
Łucja Balzukiewiczowna

Kultūrinė terpė

Lietuvių, lenkų.

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).