Janina Marks

Vardas Janina
Pavardė Marks
Mergautinė pavardė Monkutė
Profesija tekstilininkas, tapytojas, grafikas
Gimimo data 1923-09-21

Išsami biografija

Tapytoja, grafikė, tekstilininkė. Gimė 1923 m. rugsėjo 21 d. Radviliškyje, mirė 2010 m. lapkričio 13 d. Čikagoje (JAV).
1942–1944 m. lankė Valstybės teatro dramos studiją Kaune. 1944 m. pasitraukė į Austriją, Insbruko universitete studijavo archeologiją, meno istoriją. Nuo 1946 m. gyveno Vokietijoje, mokėsi tekstilės pas Antaną Tomašaitį ir Anastaziją Tamošaitienę. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Nuo 1956 m. studijavo Čikagos dailės instituto mokykloje, „Hyde Park“ meno centre, YMCA (Jaunųjų krikščionių asociacija) kolegijoje, privačiai pas Harrį Haydoną, Viktorą Petravičių ir kt. Tekstilės studijas gilino pas A. ir A. Tamošaičius Kanadoje.
Aštuntojo dešimtmečio viduryje dirbo „Hyde Park“ meno centre Čikagoje koordinatore, organizavo Amerikos lietuvių dailininkų draugijos parodas Čikagoje. 
ALDD, Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus gildijos valdybos, Čikagos universiteto Moterų tarybos, Tarptautinės pluošto meno organizacijos, Ilinojaus audėjų gildijos narė.
Lietuvos dailininkų sąjungos garbės narė (2003 m.), Kėdainių krašto garbės pilietė (2007 m.).
Paskelbė straipsnių.
Ankstyvajai tapybai įtakos turėjo brutalusis menas („Namai-kalėjimas“, 1958 m.; „Kortų lošėjai“, 1959 m.), septintajame dešimtmetyje – popartas ir abstrakcija, paveikslai pasižymi grotesku, dekoratyvumu („Šeima ir beždžionė“, „Dviguba pilietybė“, abu 1963 m.), aštuntajame dešimtmetyje lietuvių tautosakos motyvais tapė kompozicijas, kūrė grafikos ciklus (linoraižinio ciklas „Žmonės kelionėje“, 1969 m.; „Vyras ir moteris“, 1975 m.), naudojo archajinę simboliką, ornamentiką. Nuo 1970 m. pradėjo austi kilimus ir gobelenus, jiems būdingas dekoratyvumas, lakoniškos formos, ryškios spalvos, žaismingumas („Lūžio taškas“, „Žiedas“, abu 1980 m.; „Pavasaris“, 1986 m.; „Kaip danguje, taip ir žemėje“, 1989 m.).
Nuo 1959 m. dalyvavo parodose.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvių dailės muziejuje Lemonte, Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, „Hyde Park“ meno centre Čikagoje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Janina Monkutė Marks

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.