Bronislovas Zaleskis

Vardas Bronislovas
Pavardė Zaleskis
Profesija dailininkas
Gimimo data 1819 m. (kai kur pateikiami 1820 m.)

Išsami biografija

Dailininkas, raižytojas, literatas. Gimė 1819 m. (kai kur pateikiami 1820 m.) Minsko gub., mirė 1880 m. Mantone, Prancūzijoje. Nuo 1837 m. Dorpato universitete studijavo teisę. Už anticarinę veiklą įkalintas, išsiųstas į Černigovo guberniją. 1845 m. grįžo į tėviškę, gyveno Vilniuje. 1846 m. suimtas, 1848 m. išsiųstas į Orenburgą. 1856 m. paleistas, dirbo Minske, Maskvoje. Palaikė ryšius su 1863 m. sukilimo dalyviais. Nuo 1868 m. Paryžiaus lenkų bibliotekos direktorius. Parašė knygų, sukūrė estampų, piešinių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 08 20).