Petras Markevičius

Vardas Petras
Pavardė Markevičius
Profesija kunigas, poetas, tapytojas
Gimimo data 1912-05-30

Išsami biografija

Kunigas, poetas, liaudies dailininkas (savamokslis liaudies tapytojas, peizažų kūrėjas). Gimė 1912 m. gegužės 30 d. Utenoje, mirė 1987 m. balandžio 25 d. Biliakiemio k. (Utenos r.), palaidotas Utenos bažnyčios šventoriuje.

Šeimoje buvo dvylika vaikų. Pradžios mokyklą ir gimnaziją baigė Utenoje, o 1933 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1938 m. buvo įšventintas kunigu. Vikaravo Pumpėnuose, Vabalninke, klebonavo Daunoriuose, Upytėjė, Anciškyje, Dambravoje, o nuo 1964 m. iki mirties Biliakiemyje. Kūrė eilėraščius, poemas, pasakas, dramas. Per 25 metus, praleistus Biliakiemyje, nutapė per 400 paveikslų, kuriuose apibendrinta forma perteikė Utenos apylinkių vaizdus, senas sodybas, medžius, laukus ir kalvas.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 09 19).