Petras Aleksa

Vardas Petras
Pavardė Aleksa
Profesija skulptorius, grafikas, dizaineris
Gimimo data 1924-09-12

Išsami biografija

1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

1948 m. baigė Zėligenštato lietuvių gimnaziją, mokėsi Dailės ir amatų mokykloje Freiburge.

1949 m. išvyko į JAV.

1957 m. baigė Ilinojaus technologijos instituto Dizaino institutą (Čikaga). 1966 m. gilino studijas Čikagos dailės institute.

1957–1974 m. dirbo pramonės dirbinių projektuotoju.

Nuo 1967 m. Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos Čikagoje vedėjas, dailininkas ir administratorius.

1967–1971 m. Čiurlionio galerijos direktorius, rengė parodų katalogus, rašė straipsnius.

1989–1991 m. Amerikos lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos narys.

Čikagos jaunųjų dailininkų grupės „Dailė“ narys, dalyvavo grupės parodose (1963,1966, 1967, 1969), 1973 m. – parodoje „12 lietuvių dailininkų Amerikoje“. 2010 m. dalyvavo parodoje „Dovana nepriklausomai Lietuvai“, Vilniuje. Surengė asmeninių parodų: Čiurlionio galerijoje 1967 m. (su Henriku Blyskiu, Giedre Žumbakiene) ir 1976 m., Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 1989 m. 

Kūrė metaforiškas, biomorfinių formų skulptūras iš dažyto medžio, metalinių pramoninių detalių, plastiko. 1964 m. Tėvų Jėzuitų koplyčiai Čikagoje sukūrė altorių ir skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“. Iliustravo knygas, kūrė plakatus.

Įvertinimas:

1969 m. Čiurlionio galerijos I premija už skulptūrą „Sąžinė“.

Kūrinių yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.

Kultūrinė terpė

Lietuvos išeivija.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.