Ona Agurkienė

Vardas Ona
Pavardė Agurkienė
Profesija audėjas
Gimimo data 1896 m.

Išsami biografija

Mirties data nežinoma.

Žinoma, kad gyveno Seinuose, Seinų vls., Suvalkų apskr., vėliau – Nedėldaržio k., Sasnavos apyl., Kapsuko rajone.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).