Agota Aužiūraitė

Išsami biografija

Audėja. XIX a. pab. – XX a. I pusė. Žinoma, kad yra gyvenusi Griškabūdžio vls., Šakių apskrityje.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema (RIS).