Mykolas Baltušis

Išsami biografija

Liaudies skulptorius, dievdirbys, žinomas XX a. I p.

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).