Ieva Česnulevičienė

Išsami biografija

Audėja, XIX a. pab. Žinoma, kad yra gyvenusi Salos k., Daugų apyl., Daugų r.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 10 02).