Jonas Petrauskas

Išsami biografija

Pagal „Lietuvos dailininkų žodyną: XVI–XVIII a.“ (t. 1, Vilnius, 2005, p. 215):

„Raižytojas, XVIII a. II p. Bajoras. 1754–1768 gyveno Vilniuje. Raižė varyje daugiausia šventuosius paveikslėlius.“