Butvilovskis

Pavardė Butvilovskis
Pavardė originalo kalba Butwilowski
Profesija litografas

Išsami biografija

Lenkų litografas, žinomas apie XIX a. vidurį.

Kultūrinė terpė

Lenkų.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema (RIS).