Pilvelienė

Pavardė Pilvelienė
Profesija audėjas
Gimimo data 1875 m.

Išsami biografija

Audėja. Gimė 1875 m., mirė 1961 m. Žinoma, kad yra gyvenusi Ežerėlių k., Šventežerio vls., Seinų apskr.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 10 10).