Mykolas Neviadomskis

Išsami biografija

XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniaus auksakalys.

Šaltiniai

Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 12 13).