Monogramistas „T. L.“

Išsami biografija

Raižytojas, XVIII a. II p.– XIX a. I p.