Juozas Aleliūnas

Išsami biografija

Pynėjas, XIX a. pab. – XX a. pradžia. Žinoma, kad yra gyvenęs Laukagalių k., Vadoklių vls., Panevėžio apskrityje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema (RIS).