Jonas Žilėnas

Išsami biografija

Medžio drožėjas, žinomas XIX a. pabaigoje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 09 12).