Motiejus Palubenka

Išsami biografija

Medžio drožėjas, žin. XX a. I p. Dzūkijoje.