Antanas Navasaitis

Išsami biografija

Medžio drožėjas, XX a. pr. Gyveno Savalkų k., Griškabūdžio vls., Šakių r.