Pavielka

Išsami biografija

Puodžius, XX a. I pusė. Žinoma, kad yra gyvenęs netoli Svėdasų.