Kasperas

Pavardė Kasperas
Profesija auksakalys

Išsami biografija

Lenkų auksakalys, XIX a. Dirbo Varšuvoje.

Kultūrinė terpė

Lenkų.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 10 18).