Makauskas

Išsami biografija

Širvintų apylinkėse dirbęs liaudies skulptorius, XIX a. pab.– XX a. pr.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 09 19).